تبلیغات
وبلاگ تخصصی زمین شناسی - توان معدنی استان لرستان

طراحی سایت

قالب وبلاگ

طراحی سایت


وبلاگ تخصصی زمین شناسی
دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید.
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 بهمن 1390 توسط سپهوند پور

توان معدنی استان لرستان

جایگاه ساختاری استان لرستان سبب گردیده تا از نظر توان معدنی استان لرستان به دو پهنه معدنی جداگانه با ویژگیهای متفاوت تقسیم گردد.
   در بخش شمال خاوری استان به عنوان زون دگرگونه سنندج ـ سیرجان ذخایر معدنی موجود عموماً پیوند نزدیك با رویكردهای ماگمایی و پدیده دگرگونی دارد به همین رو در نواحی مورد نظر (خاور محور بروجرد ـ دورود) ذخایری از مس ( دره تخت ازنا) سرب و روی ( گل زرد الیگوردز) گرافیت (ازنا و الیگودرز) سنگهای تزئینی و نما از سنگ چینی (سفید و ابری) مرمریت دانه ریز و یا سنگهای آذرین نفوذی (گرانیت تا گرانودیوریت) وجود دارد . در بخش متعلق به زون سنندج ـ سیرجان همچنان تالك فلدسپات و سیلیس گزارش شده است.
   در بخش مركزی و باختری استان لرستان به عنوان قسمتی از زاگرس مرتفع و زاگرس چین خورده هیدروكربورها عمده‌ترین ذخایر طبیعی هستند معهذا در این نواحی ذخایری نظیر سلستین ( پل دختر) ، رزینیت ( كوهدشت) وجود دارد. منابع نمك استان متعلق به سازند گچساران میباشد كه در بخش چغلوندی از آن استفاده میشود كه ظاهر گنبدی دارد.
   سنگهای تزئینی بخش زاگرس استان لرستان متعلق به سازند شهبازان است كه از جنبس دولومیت آهكی بوده و به دلیل قواره دهی ، رنگ كرم ، صیقل پذیری با نام تجاری مرمریت گوهره مصرف میشود. عمده‌ترین محصول صادراتی استان آهك لاشه موزائیكی است كه به كشورهای حاشیه خلیج فارس ، ژاپن، ایتالیا و اتریش صادر می‌گردد.
فعالیت های زمین شناسی و اکتشافی انجام شده در((استان لرستان))
استان لرستان دو پهنه ساختاری- رسوبی ایران را در بردارد. بخش بیشتر استان، واقع در خاور بروجرد- دورود قسمتی از پهنه زمینساختی زاگرس است که به لحاظ داشتن ذخایر هیدروکربوری توسط کارشناسان نفتی، به سرپرستی شرکت ملی نفت ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. بخش خاوری استان واقع در خاور محور بروجرد- دورود گستره کوچکی از زون دگرگونه سنندج- سیرجان است که بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی آن توسط سازمان زمین شناسی کشور سامان داده شده است. فعالیتهای مورد نظر در دو بخش زمین شناسی و اکتشاف، به شرح زیر، خلاصه میشود.
 
1- بررسیهای زمین شناسی
بررسیهای زمین شناسی استان لرستان دردو مقیاس متفاوت زیراست.
الف: بررسیهای زمین شناسی به مقیاس 000 ،250 :1
هدف از بررسیهای زمین شناسی به مقیاس 000 ، 250 :1مطالعه ویژگیهای زمین شناسی یک گستره به وسعت تقریبی 15000 کیلومتر مربع است که در چارچوب نقشه های توپوگرافی به همان مقیاس بین یک درجه عرض و 5/1 درجه طول جغرافیایی قراردارد. این نقشه ها ضمن نمایش ساختاری کلی یک منطقه میتوانند بیانگر ویژگیهای سنی، سنگی و خصوصاً توان معدنی یک ناحیه باشند به همین دلیل عموماً به عنوان اطلاعات پایه در بسیاری از برنامه های عمرانی و اکتشافی کاربر دارند.
نقشه های 000 ، 250 : 1 شامل بخشی از چهار گوشهای کوهدشت، دهلران، کرمانشاه ، همدان و گلپایگان است .ازمجموعه مذکور نقشه زمین شناسى کوهدشت و دهلران توسط شرکت ملی نفت ایران و نقشه های کرمانشاه، همدان، خرم آباد و گلپایگان توسط سازمان زمین شناسی مورد بررسی قرارگرفته اند.
کلیه نقشه های مذکور دارای یک گزارش توصیفی هستند که بیانگر توانائیهای معدنی زمین شناسی هر نقشه است.
ب: بررسیهای زمین شناسی به مقیاس000 ،100: 1
یکی دیگر از منابع اطلاعاتی پایه برای انجام امور زیر بنایی و اکتشاف مواد معدنی، نقشه های زمین شناسی به مقیاس 000 ،100 : 1 است که عموماً در محدوده های واقع بین نیم درجه عرض و طول جغرافیایی تهیه میشوند به همین دلیل هر نقشه 000 ، 100 : 1حدود 25000 کیلومتر مربع وسعت دارد و هراستان با تعداد متغیری نقشه های 1:100،0000 پوشیده میشود. به جز بخشهای کوچکی از استان لرستان، درصد در خور توجهی از استان مذکور دارای نقشه های زمین شناسی به مقیاس 000 ، 100 :1 است که تعدادی از آنها توسط شرکت ملی نفت ایران و بخشی نیز توسط سازمان زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفته اند. که تعدادی از آنها (هرسین، نهاوند، ملایر، بروجرد، الیگودرز، گلپایگان وکرمانشاه) چاپ ومنتشر شده و نقشه های محلات، ورچه، شازند نیز دردست بررسی میباشند.
 
2- بررسیهای اکتشافی
با توجه به پراکنش مواد معدنی فلزی وغیر فلزی، بخش بیشتر عملیات اجرائی اکتشافات معدنی به حاشیه خاوری استان لرستان اختصاص دارد.
در بخش مرکزی و باختری استان لرستان(پهنه زاگرس) شرایط و ساخت های زمین شناسی برای تشکیل و تمرکز ذخایر هیدروکربوری مهیا بوده است به همین دلیل درنواحی مذکور عملیات اکتشافی عمدتاً در راستای اکتشاف ذخایر نفتی بوده است که توسط شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است.
درحاشیه خاوری استان لرستان(زون سنندج- سیرجان) تکاپوهای ماگماتیک و فرآیندهای تکتونیکی شرایط انباشت ذخایر فلزی و غیر فلزی را فراهم ساخته اند و لذا عملیات اکتشافی بیشتر توسط سازمان زمین شناسی سامان داده شده است. فعالیت های اکتشافی استان لرستان را میتوان در دو بخش زیر بیان داشت.
 
الف: اکتشافات ناحیه ای
اکتشافات ناحیه ای عموماً در راستای شناخت کلیه پتانسیلهای معدنی منطقه و در چارچوب نقشه های زمین شناسی به مقیاس 000 ، 100: 1صورت میگیرد. روش متداول این نوع اکتشا فات انجام عملیات ژئوشیمیایی است که به صورت اکتشافات چکشی و نمونه گیری از آبراهه ها و تجزیه شیمیایی نمونه ها و بالاخره تفسیر و پردازش اطلاعات انجام میشود. هدف از اکتشافات گفته شده شناخت تمرکز ها و چگونگی پراکنش عناصر معدنی در یک ناحیه است تا ضمن حذف مناطق کم توان معدنی بتوان اکتشافات نیمه تفصیلی و تفصیلی را بطور متمرکز سامان داد.
حاشیه شمالی استان لرستان درطی برنامه سوم، به همین روش مورد اکتشاف قرار خواهد گرفت.
ج- گزارشهای اکتشافی
گزارشهای اکتشافی زیر نشانگر بخشی از فعالیت های اکتشافی انجام شده دراستان لرستان است که درسالهای قبل از1368  انجام شده است.
1- اکتشاف تالک در لرستان(اداره کل معادن و فلزات استان لرستان1362)
2- بررسی امکانات توسعه صنعتی و اقتصادی استان لرستان (اداره کل اقتصاد صنعتی و معدنی- 1353)
3- گزارش  مقدماتی بازشناسی طلا در سازند امیران،خرم آباد، لرستان با استفاده از معنی اساسی جغرافیایی وکشف سرباره ذوب باستانی(سازمان زمین شناسی کشور-1353)
4- گزارش پر عیار سازی تالک ، معادن چف دره و مسعود آباد(لرستان)(سازمان زمین شناسی کشور- 1368)
5- گزارش پیجوئی منطقه متامورفیز چهار گوش خرم آباد و شمال الیگودرز(سازمان زمین شناسی کشور- 1365)
6- گزارش عملیات اکتشافی ژئوفیزیک در چهارگوش خرم آباد(سازمان زمین شناسی کشور-1362)
7- بررسی زمین شناسی معدنی ذخایر و نشانه های سرب و روی ناحیه الیگودرز (وزارت معادن وفلزات 1371)
8- گزارش عملیات اکتشافی ژئوفیزیک در معدن چشمه زرد(مس)الیگودرز.
 
د: ژئوفیزیک هوائی
بمنظور دست یابی به اطلاعات جامع تر زمین شناسی و زمین ساخت همچنین شناخت پهنه های مناسب برای اکتشاف ذخائر معدنی پنهان، سازمان زمین شناسی کشور نقشه های ژئوفیزیک هوائی سراسری رادر مقیاس 000، 250 : 1 تهیه نموده است که در حال حاضر از تلفیق آن نتایج، نقشه مغناطیس هوائی ایران به مقیاس 000، 000، 1 :1 به چاپ رسیده است.
 
برنامه زمین شناسی واکتشافی پیش بینی شده دربرنامه سوم
از گستره استان لرستان فقط حاشیه شمالی و خاوری آن به لحاظ قرارگیری درقلمروى ساختاری سنندج- سیرجان، توان معدنی بالادارد. در سایر نواحی به جز ذخایر هیدروکربور و ذخایر معدنی غیر فلزی، انباشته های معدنی فلزی در کمترین مقدار است به همین رو، مطالعات اکتشافی برنامه سوم، اختصاص به شمال و خاور استان دارد. از مجموعه زونهای بیست گانه اکتشافی برنامه سوم، دو زون سنندج- ملایر وشازند- الیگودرز بخشهایی از استان لرستان را زیر پوشش دارند.
وضعیت بررسیهای انجام شده و پیش بینی شده در دو زون مذکور بشرح زیراست.
 
الف: زون اکتشافی سنندج- ملایر(اولویت مطالعاتی11)
از مجموع ده برگ نقشه 000، 100 :1 زون سنندج- ملایر، حاشیه جنوبی سه نقشه هرسین، نهاوند، وملایر دراستان لرستان قراردارد.
 
ب: زون اکتشافی شازند- الیگودرز(اولویتمطالعاتی15)
زون اکتشافی شازند- الیگودرز شامل8 برگ نقشه 000، 100: 1 میباشد که حدود نیمی از سه نقشه شازند، ورچه و الیگودرز در حد خاوری استان لرستان قرار دارند.
با عنایت به دو جدول فوق، برنامه های زمین شناسی و اکتشافی پیش بینی شده استان لرستان 7500 کیلومتر مربع اکتشافات ژئوشیمیایی و حدود5000 کیلومتر مربع مطالعات زمین شناسی است.
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک